/ Woonwerk gemeenschap Land & Boschlust

client:

locatie:
Eigen initiatief

’s Graveland
Bottum up begeleidt BEAT een groep particulieren die samen een eeuwenoud landgoed van Natuurmonumenten kopen. Een solidaire woon-werk-zorg gemeenschap voor ca. 16 huishoudens die nauw samenwerkt met de Moestuin van Jagtlust. Het plan bestaat deels uit het renoveren en in ere herstellen van de cultuurhistorische waarden van monumentale gebouwen en landgoed, en deels uit sloop-nieuwbouw. Met als resultaat een hechte gemeenschap die prachtig woont en werkt in energiezuinige gebouwen. De plannen zijn pril, de ambities zijn groot. Collectief Particulier Opdrachtgeversschap pur sang.

/ Kantorenloods Haarlemmermeer

client:

locatie:
Gemeente Haarlemmermeer

Hoofddorp e.o.
Samen met Stipo en Urhahn werkt BEAT aan de transformatie van Beukenhorst-West. Dit kantorengebied dat kampt met grote leegstand gaat transformeren naar een levendig woon-werkgebied. Een gebied volop kansen en potentie tussen station en centrum van Hoofddorp. Door placemaking, routeaanduiding, tijdelijke invullingen, herontwikkelingen en concrete transformaties gaat dit gebied verkleuren. De aanpak naar transformatie van dit gebied, wordt opgenomen in een ontwikkelvisie die voor de zomer afgerond is. En dit vormt de pilot van de Kantorenloods, die daarna met andere gebieden aan de slag kan.

/ Verhuizing en inrichting Calvijn college

client:

locatie:
ZAAM scholenorganisatie

Amsterdam
BEAT heeft van september 2015 t/m maart 2016 de inrichting en verhuizing van het Calvijn college begeleidt. Een bijzondere VMBO school met leergebieden in plaats van leslokalen en hoge ambities als het om onderwijs gaat. Super praktijkgericht door echte winkels, samenwerking met Resto van Harte en een debatcentrum vanuit het Next! Programma voor de toekomstige generatie. De nieuwe school met prachtige sporthal (met olympische afmetingen) beantwoord. Werkzaamheden van BEAT bestonden uit de vertaling van de ambities in concrete uitwerking, afstemming met bouw, interne afstemming over inrichting, procesbegeleiding verhuizing en inrichting na verhuizing.

/ Woonfabriek Tieleman & Dros

client:

locatie:
Gemeente Leiden/ eigen ontwikkeling

Leiden, Binnenstad
Samen met New Urban Link (New Urban Beat) in 2013-2014 een haalbaar concept en gunningsprocedure uitgewerkt voor de transformatie van de voormalige Tieleman & Dros fabriek in de binnenstad van Leiden. Inmiddels is het pand verkocht aan bouwgroep Woonfabriek Leiden, op basis van een uitgewerkt plan. Najaar 2015 is de realisatie gestart. Dit jaar nog is de transformatie van fabriek naar woonfabriek een feit. Meer info op www.leiden.nl/woonfabriek.

/ Co-op MidWest

client:

locatie:
eigen ontwikkeling

Amsterdam West
Een prachtig oud schoolgebouw in de Baarsjes is getransformeerd tot wijkonderneming MidWest. Een sociale onderneming die maart 2013 gestart is. Het monument is weer geactiveerd en geprogrammeerd. En heeft daarmee een economische, culturele en maatschappelijke waarde gekregen. Inmiddels zijn er 50 bedrijfjes uit de buurt neergestreken, en hebben er al veel prachtige evenementen voor en door de buurt plaatsgevonden. Dit jaar nog start de renovatie en transformatie naar een meer open publieksgebouw. Volg de ontwikkelingen op http://www.inmidwest.nl of kom eens langs op de Cabralstraat 1!

/ Molen de Bloem

client:

locatie:
Stadsdeel Amsterdam West

Amsterdam West
In opdracht van Stadsdeel West, als Academie voor HERontwikkeling, de ontwikkelpotentie van Molen de Bloem onderzocht. Er zijn vele functies denkbaar waarmee de molen economisch zelfstandig kan draaien en die ook nog voldoende huuropbrengsten opleveren om de jaarlijkse onderhoudskosten van de molen (mede) te dragen. Stedenbouwkundige, architectonische, cultuurhistorische, en landschappelijke analyses maar bovenal een goed business- en stappenplan, van tijdelijk naar definitief plan. Het belangrijkste is immers dat de Molen zo snel mogelijk weer echt betekenis gaat toevoegen. De molen moet weer een plek worden waar geproduceerd wordt, waar met ambacht dingen gemaakt worden. Als drager voor het gebied en als icoon voor Landlust.

/ Lammermarkt

client:

locatie:
Gemeente Leiden, PMB

Leiden centrum
In samenwerking met New Urban Link een Visie geschreven voor en over de Lammermarkt. De Lammermarkt transformeert de komende jaren van een parkeerplein naar een aantrekkelijke en levendige plek om te ontmoeten en te verblijven. Vanuit een analyse van het gebruik en mogelijke functies, met aansluiting op de Singelrand en Cultuurkwartier, naar ingredienten voor een programma van eisen en ontwerp.

/ Cluster Rust

client:

locatie:
Stadgenoot

Amsterdam Centrum
In de Amsterdamse binnenstad de renovatie van 14 monumentale panden begeleid. Het uitwerken van de restauratieplannen, inclusief funderingsherstel, was maatwerk. En is in samenspraak met winkeliers, café eigenaren, buurtbewoners, huidige bewoners, studentenvereniging en stadsdeel uitgevoerd. De eerste panden (studentenwoningen aan de Rechtboomssloot) zijn in 2007 opgeleverd.

/ Lieflijk Indie

client:

locatie:
Pre Wonen

Haarlem Schalkwijk
Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH), architect en aannemer een plan uitgewerkt voor een Indische ouderen woongroep. Collectief opdrachtgeversschap voor 27 zelfstandige, levensloopbestendige appartementen met een ruime ontmoetingsruimte en gezamenlijke tuin. Het project is januari 2011 opgeleverd.

/ Buurtfabriek Ruimzicht

client:

locatie:
Stadgenoot

Amsterdam West
De ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw met een ondergrondse parkeergarage op een nauwe driehoekige plot midden in de stad begeleid tot start bouw. Het programma bestond uit 6 koopappartementen, 10 sociale huur appartementen voor seniorengroep, een jeugdhonk, een grand café, 4 atelierruimten en 4 andere bedrijfsruimten, 34 parkeerplaatsen en een fietsenberging in volledig verdiepte parkeerbak. In 2010 heeft dit gebouw de Zuiderkerkprijs gewonnen.

/ Cadiz

client:

locatie:
Stadgenoot

Amsterdam Nieuw West
Op een bijzondere plek in Amsterdam Nieuw West, vlakbij winkelcentrum Osdorp de ontwikkeling van 69 ruime eengezinswoningen en beneden-boven woningen begeleid tot start bouw. Het bijzondere van het plan is dat alle woningen grote buitenruimten hebben en dat ze heel ontspannen in een autovrij, parkachtig gebied staan.

/ Uitvinders/Zeeheldenbuurt

client:

locatie:
Gemeente Tilburg

Oude Stad
Samen met een gemeentelijk team, in nauw overleg met de wethouder en corporatie Tiwos, sloop- en bouwrijpmaken, en uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de wijk gecoördineerd. Ook de voorbereiding van bewonersavonden en uitwerking van het communicatieplan hoorde hierbij (start sloop was op het Jeugdjournaal). In totaal zijn er ca. 390 woningen gesloopt en worden er ca. 425 teruggebouwd, en ca. 290 woningen gerenoveerd.