array ( 1, 1, 1, 1, /*files>*/ 1 ), //must always have title "text" => array ( 1, 1, 1, 1, /*files>*/ 0 ), "client" => array ( 0, 1, 0, 0, /*files>*/ 0 ), "location" => array ( 0, 1, 0, 0, /*files>*/ 0 ), "hpimg" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 1 ), //special fields "mob" => array ( 0, 0, 0, 1, /*files>*/ 0 ), "email" => array ( 0, 0, 0, 1, /*files>*/ 0 ), "linkedin" => array ( 0, 0, 0, 1, /*files>*/ 0 ), "upload" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 1 ) ); $num_main_menu_fields = count($main_menu_fields); //echo $num_main_menu_fields; $main_menu_privileges= array( "connections" => array ( 1, 1, 1, 1, /*files>*/ 0 ), //possible to attatch connections to this item? "additem" => array ( 1, 1, 1, 1, /*files>*/ 1 ), //possible to add items? "changenumber" => array ( 1, 1, 1, 1, /*files>*/ 1 ), //possible to change order of items? "delete" => array ( 1, 1, 1, 1, /*files>*/ 1 ) //possible to delete items? ); $main_menu_conprivileges= array( "home" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 1 ), //what items can you connect to this item? "projects" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 1 ), //what items can you connect to this item? "about" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 1 ), //what items can you connect to this item? "contact" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 1 ), //what items can you connect to this item? "pictures" => array ( 0, 0, 0, 0, /*files>*/ 0 ), //what items can you connect to this item? ); //// END OF MENU ITEMS AND THEIR EDITABLE FIELDS //// //COLOR-THEME FOR THIS CLIENT $color = '#00aabb'; //WHAT VIEW ARE WE IN? $viewnr = 0; if(isset($_GET['viewnr'])){$viewnr = $_GET['viewnr'];}else{$viewnr = 0;} if($viewnr == 'home'){ $viewnr = 0; } $view = $main_menu_views[$viewnr]; //WHAT IS THE EDITID? $editid = NULL; if(isset($_GET['editid'])){$editid = $_GET['editid'];} //GET TITLE FOR EDITID ITEM TO DISPLAY IN HEADS if($editid != 'add' && $editid != NULL) { $edititem = mysql_query("SELECT * FROM " . $db_prefix . "_" . $view . " WHERE `id` = " . $editid . " ORDER BY id ASC"); $title = mysql_result($edititem,0,"title"); } ?> Beat Development >
"; } /* $project_id = mysql_result($projects,$i,"id"); $project_name = mysql_result($projects,$i,"title"); $project_text = mysql_result($projects,$i,"text"); $project_client = mysql_result($projects,$i,"client"); $project_location = mysql_result($projects,$i,"location"); $projects = mysql_query("SELECT * FROM " . $db_prefix . "_projects ORDER BY number ASC"); $num_projects=mysql_numrows($projects); */ ?>

/ scope

Beat development wil van leegstaande gebouwen of kavels zonder hart en ziel, weer bewuste en zelfverzekerde

plekken maken. Gebouwen en plekken die emoties oproepen, waar het een feest is om in te wonen, te werken,

te creëren of te recreëren.