/ scope

Beat development wil van leegstaande gebouwen of kavels zonder hart en ziel, weer bewuste en zelfverzekerde

plekken maken. Gebouwen en plekken die emoties oproepen, waar het een feest is om in te wonen, te werken,

te creëren of te recreëren.